Copyright - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Copyright

Wie zijn wij?
Copyright © Op eigen koers 2014
P.J. van Beuzekom 
Niets uit de tekst noch van de afbeeldingen van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retreaval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver/auteur.

Opmerking
Wel is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver/auteur toegestaan een elektronische verwijzing (link) naar een tekst op een Internet-pagina van Op eigen koers of andere elektronisch medium op te nemen. Een melding hiervan wordt door de schrijver/auteur op prijs gesteld.
Terug naar de inhoud