Kwaliteitsgarantie psychotherapie - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Kwaliteitsgarantie psychotherapie

Wie zijn wij?
Kwaliteit

Wij zijn ECP-therapeuten: houders van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP). En we werken als zorgverleners in de geestelijke gezondheidzorg.
Net zoals bij de BIG-registratie gelden ook voor ons als ECP-houders ook vastgestelde opleidingseisen en eisen ten aanzien van herregistratie, bijscholing, nascholing, intervisie en supervisie, en tot slot het bijhouden van vakliteratuur. We kennen als ECP-houders ook een tuchtrechtspraak.
Onze registraties zijn:
      Paul van Beuzekom       Marianne van Berkel
NAP:      ECP-NL-325            NAP:     ECP-NL-323       
EAP:     ECP-NL-325            NAP:     ECP-NL-323       
EAGT:    B48-07                   EAGT:   B49-07             
NVAGT:  geregistreerd          NVAGT: geregistreerd    

Bij klachten is altijd ons verzoek om onszelf daarover aan te spreken. Mochten we er samen niet uit komen dat is het mogelijk om bij de organisatie swaar we geregistreere zijn de ethische code erop na te lezen en een beroep te doen op de vertrouwenspersonen. Zie daarvoor:

Meldcodes
Wij zijn gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. zie voor meer informatie: http://www.huiselijkgeweld.nl


Terug naar de inhoud