Wie zijn wij? Professionals in relatietherapie, sinds 1992 - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Wie zijn wij? Professionals in relatietherapie, sinds 1992

Wie zijn wij?
Wie zijn wij?

Wij, Marianne van Berkel en Paul van Beuzekom, zijn "Op eigen koers". We zijn in 1993 met elkaar getrouwd en zijn hiervoor al eens eerder getrouwd geweest. Marianne had vier kinderen, en Paul drie. We zijn dus een stiefgezin begonnen.
In die tijd was er nauwelijks tot geen begeleiding te vinden bij het omgaan met een stiefgezin. We hebben veel zelf uit moeten vinden. Het is lastig geweest. √Čn het is ons gelukt. Belangrijk daarbij was dat we gewoon onontkoombaar van elkaar bleken te houden. Dat gaf ons telkens weer de impuls om spanningen het hoofd, en vooral het hart, te bieden.De geschiedenis van "Op eigen koers"
Al vroeg in onze relatie volgenden we samen de cursus "Levenslessen" van Bruno Paul de Roeck. Hij ging met pensioen en vroeg wie zijn cursus wilde laten voortbestaan.
Ook al hadden we nog slechts verkering, zowel Marianne als ik reageerden beide direct met "ja, wij willen wel". We zijn in 1992 officieus gestart met het verzorgen van die cursus", onder supervisie van Bruno.
In 1992 en 1993 zijn wij begonnen met de opleiding bij Centrum Boswijk. Daarbij was het nodig om alvast met klanten onze eerste ervaringen op te doen. Onze eerste therapie-klanten waren cursisten die meer begeleiding van ons wilden. 
In 1994 hebben we onze praktijk officieel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en het zakelijke deel van de praktijk vorm gegeven. Een belangrijk onderdeel daarvan was de website, voor die tijd een zeer vooruitstrevend medium.
Sindsdien is de praktijk gestaag gegroeid. In 2002 heeft Marianne ontslag genomen uit haar toenmalige baan in een jeugdwelzijnsinstelling. In 2003 heef Paul zijn baan bij de Rijksoverheid vaarwel gezegd om zijn aandacht full-time aan de praktijk te wijden.
In 2013 zijn we beide 65 geworden. We vinden ons werk zo fijn dat we graag nog een aantal jaren door werken. Een van onze leermeesters heeft ons eens gezegd: "elke sessie die je geeft, is weer een uitnodiging om je eigen hart verder te openen en te volgen; dat maakt jullie vak zo kostbaar". En daar zijn we het hartgrondig mee eens. Daarom hebben we eind 2014 onze website nog maar eens helemaal in een nieuw jasje gestoken, zodat we daarmee nog de nodige jaren verder kunnen.
Op eigen koers

Professionals
sinds 1992Terug naar de inhoud