Ontheemde zielen - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Ontheemde zielen

Leestafel > Transitie
Ontheemde zielen ontwaken
Wetenschappelijke, menselijke en maatschappelijke transitie

In "Ontheemde zielen ontwaken" (http://bit.ly/1hQWPYq) schrijft Jan Wicherink: "Wanneer we vandaag de dag om ons heen kijken, zien we een groeiende tendens op het gebied van egoïsme en individualisme dat het gevolg is van ons collectief geloof in Darwin’s strategie van de ‘overleving van de sterkste’, hetgeen uiteindelijk het synoniem geworden is voor kapitalisme. Gebrek aan moraliteit en verlies aan spiritualiteit heeft menig religie richting conservatisme gedreven. Moslimfanatici hebben zelfs het pad van het terrorisme gekozen als een rechtvaardige manier om de ongelovigen te onderwerpen. De sociale verschillen in de wereld zijn toegenomen als gevolg van onze hebzucht, de rijken worden rijker en de armer worden armer. De mensheid lijkt meer verdeeld dan ooit tevoren. De polarisatie tussen de botsende religies in de politieke arena heeft geleid tot dezelfde ‘hullie’ en ‘zullie’ tegenstellingen door alle lagen van onze samenleving heen. Mensen zijn bang geworden. De oorzaak van onze polarisaties is onze oordelende aard om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wetenschap is een surrogaat voor Westerse religie geworden. We baseren onze
wereldse zienswijzen voornamelijk op wat de wetenschap ons vertelt. De mensheid heeft hard een spirituele wijsheid nodig die verenigt in plaats van verdeelt, omdat afscheiding de basis is van alle conflicten." 

Jan Wicherink geeft in zijn boek een gedetailleerd uitgewerkt overzicht van de oogkleppen, de beperkte blik van newton en Darwin, die de wetenschap nodig heeft gehad om toe te groeien naar het besef dat de wetenschap op één been hinkt als zij zich baseert op de objectieve vastgestelde waarheid. De natuur blijkt één groot energieveld te zijn waarin alles wat er gebeurt bepaald wordt door symetrieën die op allerlei manieren constateerbaar zijn. In dat energieveld zijn het de kolken van energie die verdichtingen van energie vormen en zo alle materiëlen verschijningsvormen doen ontstaan. In dit energieveld is alles met alles verbonden. Communicatie gaat momentaan, zowel binnen ons lichtaam (de basis van homeopathie en van de hartcoherentie), als mondiaal.

Jan: "Ik ben gaan geloven dat de mensheid een groot potentieel heeft, dat op het punt staat bevrijd te worden in een ontwaken dat wereldwijd plaatsvindt.
We leven in een zeer bijzondere tijd, een tijd van grote veranderingen. Het is net alsof we in een tijdscapsule leven die zich snel ontvouwt in dit speciale tijdperk van de menselijke geschiedenis. Er is een lawine aan kennis beschikbaar sinds het ontstaan van het internet die onze ontwikkeling enorm aanjaagt. Achteraf gezien lijkt het geen toeval dat we moesten ontwikkelen tot een technologisch en wetenschappelijk besef voordat een nieuwe spirituele bewustwording kon ontstaan. ....... Als er ooit een verschuiving in wereldwijd bewustzijn zou moeten plaatsvinden op deze planeet zoals voorspeld, dan geloof ik dat hier en nu de tijd daar is!"

Dit boek is zeer de moeite van het lezen waard.
Terug naar de inhoud