Vergoedingen - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Vergoedingen

Werkwijze
Vergoedingen

Er zijn twee mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen.
  1. Een andere instantie betaalt, bijvoorbeeld je werkgever, het bedrijf waar je werkt, of een uitkeringsinstantie als de UVW of de gemeente.
  2. Of de zorgverzekeraar iets vergoedt is sterk afhankelijk van het jaarlijks wisselende overheidbeleid en van de zorgverzekeraar (of hij vergoeding in de aanvullende verzekering mogelijk maakt). Dit wordt hieronder  toegelicht.

Kijk in de polis van je zorgverzekeraar
Afhankelijk van je aanvullende verzekering kan je onze sessies als "consulten alternatieve geneeswijze" vergoed krijgen. Op je polis en met name in de polisvoorwaarden kan je zelf zien in hoeverre je daarvoor verzekerd bent. Check het voor de zekerheid. Belangrijk hierbij is te checken of een van de beroepsverenigingen waar wij lid van zijn, in de lijst van alternatieve Nederlandse beroepsverenigingen van jouw zorgverzekeraar staan. Wij zijn geregistreerd lid van de NVAGT en de NAP. Het kan ook zijn dat ECP-therapeuten met name genoemd zijn. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de kosten niet rechtstreeks vij de zorgverzekeraars declareren. Jij ontvangt zelf de facturen.

Informatie over vergoedingen
Terug naar de inhoud