Transitie in de wereld - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Transitie in de wereld

Leestafel > Transitie
Transitie in de wereld

Bij de Lowlands University 2012 heeft Herman Wijffels een prachtige college gegeven waarmee hij de transitie die hij ziet, in de mondiale context heel helder beschrijft. Zie "Het huidige systeem is failliet". "Het huidige politieke systeem is failliet. Het financiële bestel is vastgelopen en de economie is niet meer van deze tijd. Het is tijd voor een transitie, een transformatie zelfs. Onze huidige systemen zijn niet gebouwd voor een duurzame toekomst. We zullen ze moeten loslaten willen we ons voort bewegen richting deze duurzame toekomst voor mens, samenleving en aarde." Hij beschrijft wat ons de komende periode te doen staat, met aan het slot een persoonlijk advies: "gebruik je innderlijke kompas, je intuïtie, om uit te sorteren welke rol je in die ontwikkeling pakt, welke invulling je aan jouw persoonlijke leven wil geven, doen wat bij je past, doen waarmee je je kunt engageren, doen waar je blij van wordt, dát is de manier om iets moois te maken van wat ik voor mezelf wel noem "mijn rondje Aarde".

Het lijkt erop dat ons axioma dat de economie alleen maar gezond is als hij groeit, ons voortdurend verleidt tot uitputting van de aarde en van elkaar (zie https://vimeo.com/129816499 en http://www.degrotetransitie.nl). Als je de media bekijkt krijg je de indruk dat onze maatschappij, onze wereld, enrstig verstoord is en alleen maar bergafwaarts gaat. Jurriaan Kamp van The Optimist (opvolger van Ode) zegt: "Our credo is that the world is a beautiful, coherent place, and what people view as problems are actually stepping stones that lead to ever-greater beauty and coherence. What’s more, we think that the more people who understand this, the more humanity will flourish. That’s right: we believe the best way to improve the world is to improve the way we view it. You’ve heard the old story: humanity is doomed. Violence is widespread. Resources are scarce. The Earth can’t support us. What you don’t hear is that more is going right than wrong, that the world is a better place than you think it is, and that solutions exist to solve five times over every challenge humanity faces."
We kunnen focussen op wat er fout gaat. Dat stimuleert gemakkelijk de hopeloosheid, het wantrouwen en de onverschilligheid. Het voedt de wereld van jij en ik, de wereld van gescheidenheid en eenzaamheid, de wereld van macht en strijd. Een wereld van angst voor tekort en voor onveiligheid. Een wereld waar je risicovol is om je zichtbaar te maken en veel mensen ervoor kiezen om onder het maaiveld te blijven. Het kleurt onze brillen, onze manier van kijken. En die krijgen we gemakkelijk bevestigd.

We kunnen ons ook richten op oplossingen. Dat geeft hoop, vertrouwen in onszelf en in wat we met elkaar voor mekaar kunnen krijgen. Dat geeft perspectief op een toekomst die we alleen ontdekkend kunnen leren kennen. Daar is geen plan van aanpak voor. We kunnen niet weten waar dit ons toe leidt. De route ontrolt zich voor onze voeten. Het vraagt wel dat we het risico van deze ontdekkingstocht durven nemen. Maar maarschappelijk gezien wordt veel vastgehouden aan het vertrouwde, aan de axioma's waar we onze maatschappij op gebouwd hebben. Oh jeeh, wat gaat er gebeuren als we die los laten. Zou er dan chaos ontstaan? Ik ben ervan overtuigd dat we een wereld van bijzonder mooie orde hebben als het merendeel van de mensen het lef hebben om zich door het hart te laten leiden en dat onomwonden te laten zien. Dat geeft een andere orde. Niet de veiligheid van de voorspelbaarheid, maar wel de veiligheid dat er verbinding is, dat je ertoe doet en erbij hoort, dat je de moeite waard bent, bent om van te houden. En als veel mensen het hart kunnen volgen, zullen we maatschappelijk en mondiaal veel minder de destructieve werking van tegenstelling zien.

Er zijn allerlei signalen die wijzen op een groeiend draagvlak voor deze transitie.
Financiële transitie

Politiek
  • Regelmatig een bijeenkomst van een grote groep gelote burgers in elke Nederlandse gemeente, die richtinggevende uitspraken doen over belangrijke zaken voor de eigen gemeenschap: G1000.nu is bedoeld voor iedereen die graag wil meedenken, -praten of -doen met het bevorderen van de G1000.


Terug naar de inhoud