Zakelijke coaching: je passie leven in je werk geeft energie. - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Zakelijke coaching: je passie leven in je werk geeft energie.

Diensten > Zakelijke coaching
Zakelijke coaching op het werk, voor persoonlijke ontplooiing

Als je jezelf als uitgangspunt neemt, kom je pas echt tot bloei. De vraag is hoe je tot betere beslissingen in je leven en je werk kan komen. Dat doe je niet alleen op basis van je verstand. Wie je bent, is daarbij een meer omvattend uitgangspunt.
Dan kan je op eigen koers komen.
Verzorgd door: Paul van Beuzekom

Maatschappelijk is een trend aanwijsbaar dat mensen in toenemende mate werk zoeken waarin ze in de eerste plaats zichzelf, hun kwaliteiten, hun plezier en hun voldoening in het werk als referentie nemen en in tweede instantie daarbij een werkgever zoeken die belang heeft bij het verder ontwikkelen van die kwaliteiten. Daarmee wordt een oud dilemma "of het belang van de werkgever of dat van de werknemer voorop moet staan" getransformeerd in een gemeenschappelijk goed. Werkgevers hebben er daarom ook belang bij dat werknemers hun eigen loopbaan en mobiliteit ter hand nemen en zelf verantwoordelijkheid nemen bij het kiezen van werk dat als een persoonlijk kledingstuk als gegoten moet zitten. "Op eigen koers" biedt een gestructureerde manier om met jezelf als uitgangspunt eigen antwoorden te vinden op vragen rond werk.

Het gaat bij "Op eigen koers" om het vinden van je eigen antwoorden op de vragen in leven en werk. Wanneer je eenmaal jouw vragen scherp hebt, of dat nu op werkgebied is of breder, zijn je eigen antwoorden binnen handbereik.

Wat is coaching?
We werken bij coaching vooral aan de vraag hoe je tot betere beslissingen in je leven en je werk kan komen. Basis van ons werk is de veronderstelling dat je voor een goede besluitvorming altijd je gevoel nodig hebt. Dat doe je niet alleen op basis van je verstand. Niet alleen argumenten maar vooral je gevoelswaarden geven de richting aan. Voor het nemen van goede beslissingen is het nodig dat je ziet hoe je gevoel in lastige situaties gemakkelijk een loopje met je kan nemen en dat je dan dingen doet waar je je achteraf vervelend bij voelt. Het is belangrijk te weten wat je echt wilt. Dat is te leren. Het gaat om zicht krijgen op wat je wilt en wat je tegenhoudt. Doel is meer zeggingskracht over jezelf, waardoor je beter in staat bent je leven naar je eigen wensen in te richten.
.............................................................................................................................................
Als het bovenstaande je aanspreekt , nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek, een intake.  Een intake duurt in de regel 1½ uur. Bel ons gerust. Zie onze "bereikbaarheidsgegevens". En kijk eens wat er nodig is ter voorbereiding van een intake. 

Lees ook eens:
Terug naar de inhoud