Marianne van Berkel - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Marianne van Berkel

Wie zijn wij?

Marianne van Berkel
ECP-therapeut

Wat me aanspreekt: het bevorderen dat ieder zo goed mogelijk tot zijn recht komt, met respect voor ieders eigenheid, zijn plezier in het leven en plezier in het werk. Ik ben in mijn werk op zoek naar de eigen kracht en creativiteit van de klant. Tijdens mijn opleiding heb ik aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het soms is je "eigen koers" te varen, en te respecteren dat je dierbaren misschien een andere koers willen.

Mijn kernkwaliteiten zijn mensen op hun gemak stellen, goed naar hun verhaal luisteren en ze uitnodigen om achter hun verhaal te kijken om te zien wat daar speelt. Mijn kernwoorden zijn: gemak , plezier, levenslust, creativiteit, vrijheid en verbondenheid, openstaan, helderheid, respect en liefdevolle acceptatie en Bourgondisch genieten.

Opleidingen
In 1986 ben ik begonnen met een opleiding HBO maatschappelijk werk; afgerond in 1990. Van 1990 1993 ben ik  bezig geweest met transactionele analyse, een therapievorm die vooral helpt begrijpen wat er tussen mensen gebeurt en hoe mensen reageren en hoe het ook anders kan. In 1997 heb ik de opleiding gestalt en transpersoonlijke psychotherapie van het Centrum Boswijk in Gameren/Hurwenen afgerond. Deze opleiding is voor een belangrijk deel gebaseerd op gestalt, psychosynthese en bio-energetica, met elementen van het Tibetaanse boeddhisme. Deze opleiding heb ik aangevuld met trainingen voor relatietherapie, gestalttherapie, gezinsopstellingen, EMDR en EFT.

Na mijn opleiding maatschappelijk werk ben ik in 1990 gestart met de begeleiding van vrouwen met een post-partum-depressie, individueel en in groepen. Daarna werkte ik als gezinsbegeleidster bij een jeugdwelzijnsinstelling voor oudere jeugd, en later voor jongere jeugd. Ik heb me daar steeds meer toegelegd op de problematiek van nieuw samengestelde gezinnen (stiefgezinnen).

Ik ben geboren in 1948 en katholiek opgevoed. Ik heb veel voeling met het christelijk geloof. Ben moeder van vier kinderen. Sinds 1993 getrouwd met Paul van Beuzekom, zelf vader van drie kinderen. Hij en ik vormen samen met mijn kinderen een nieuw samengesteld gezin. Samen met Paul werk ik in onze praktijk.

Ik heb het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP), en ben geregistreerd lid van het NVAGTen de EAGT.

Terug naar de inhoud