Gezinstherapie: onrust in gezin is onrust in relatie van (stief)ouders - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Gezinstherapie: onrust in gezin is onrust in relatie van (stief)ouders

Diensten > Gezinstherapie
Gezinstherapie


Het gezin is de basis voor een gezond leven van alle gezinsleden. Rust en veiligheid, zodat ieder lid zich thuis kan voelen, en voelt dat hij ertoe doet. Dit geldt voor kerngezinnen en met name ook voor stiefgezinnen of nieuw samengestelde gezinnen. De manier waarop de (stief-)ouders ten opzichte van elkaar en de kinderen hun plek innemen is daarbij van cruciaal belang.
Het gedrag van de kinderen blijkt een goede spiegel om te zien wat er speelt tussen de (stief-)ouders. Het kan helderheid geven als iemand van buiten het gezinssysteem even mee kan kijken.


Verzorgd door: Paul van Beuzekom en Marianne van Berkel


Het gezin is de bedding waarin het met de relatie tussen de ouders en met het gezin goed kan gaan. Zorg voor rust en balans in het gezin is dus belangrijk.
In het gezin krijgt ieder de plaats die hem toekomt. Als daar onduidelijkheid over bestaat, bijvoorbeeld doordat iemand een plaats inneemt die niet past of wanneer iemand zijn plaats niet inneemt, ontstaat er onrust en gedoe. Dat is lastig.
Vaak wordt geprobeerd dat gedoe op te lossen met organisatorische middelen als afspraken, strengheid, regels, straffen en belonen. Dat kan gemakkelijk averechts werken omdat het verwijdering kan opleveren in plaats van dat iedereen zich thuis voelt. Hierdoor kan verwarring ontstaan over het nut van grenzen. En het misverstand dat grenzen alleen maar verwijdering opleveren, ligt voor de hand. De emotionele onrust in zo'n situatie kan zo gemakkelijk oplopen dat het al snel lichamelijke klachten oplevert.
Het is zaak om in zo’n situatie op tijd begeleiding te zoeken zodat het niet hoeft te escaleren. Bij escalatie wordt er gemakkelijk meer pijn veroorzaakt dan nodig is. Ieder gaat dan strijden vanuit het gevoel dat hij voor iets belangrijks strijdt. Maar het effect van strijd is dat men tegenover elkaar staat en er geen veilig thuis meer is. Het voedt de machteloosheid, de hopeloosheid en de boosheid en men gaat verharden.
De oplossing zit voor een deel altijd in het stoppen met de strijd en in het weer naar elkaar luisteren om te horen wat er voor de betrokkenen zo belangrijk is. Dat geeft verbinding. En in de verbinding wordt ieders plaats helder. Dat geeft rust, dé voedingsbodem om je goed te voelen en om het goed met elkaar te hebben.
En aangezien de ouders  in het gezin altijd het voortouw dienen te nemen zijn het in eerste instantie de ouders die hierin kunnen investeren.
Bij stiefgezinnen, nieuw samengestelde gezinnen ligt dat allemaal veel ingewikkelder.
Ouders centraal
Bij gezinstherapie werken we met de ouders, die immers de eerste verantwoordelijkheid hebben voor de bedding van het gezin. Daar waar nodig betrekken we de kinderen erbij.
Eén of twee therapeuten
Behalve met één therapeut bieden we ook de mogelijkheid om als paar met twee therapeuten te werken. Dit biedt een intensieve manier van werken waarbij in de dynamiek snel helder kan worden wat er speelt. Als de wisselwerking tussen de partners beter op gang komt is het paar beter in staat om zijn eigen problemen op te lossen en op eigen kracht zijn eigen koers te vinden, samen of apart. Een ander voordeel van werken met twee therapeuten, een man én een vrouw, is dat zowel de manier waarop mannen kijken als de manier waarop vrouwen kijken ten volle benut kan worden. En het voorkomt het risico dat een van de twee partners het gevoel krijgt dat de therapeut meer op de hand van de ander zou zijn.
Kijk ook eens op onze leestafel naar bijvoorbeeld "Stiefgezinnen in een notendop, droom en werkelijkheid".

.............................................................................................................................................
Als het bovenstaande je aanspreekt , nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek, een intake.  Een intake duurt in de regel 1½ uur. Bel ons gerust. Zie onze "bereikbaarheidsgegevens". En kijk eens wat er nodig is ter voorbereiding van een intake.
Terug naar de inhoud