Nascholing Professionele nabijheid - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Nascholing Professionele nabijheid

Nascholing Professionele Nabijheid

"Professionele nabijheid" is de relationele grondhouding die je in staat stelt om persoonlijke diepgang aan te bieden in de dynamiek met de ander.

Innovatie voor de gezondheidszorg
Deze nascholing biedt een innoverende visie gebaseerd op de volgende punten:
  • Niet de patiënt staat centraal, maar de menselijke dynamiek tussen zorgverlener en patiënt. Want juist in contact met de ander leren we de ruimte te nemen om onszelf te zijn.
  • Hoe beter de zorgverlener op zichzelf afstemt wat hij doet, des te kleiner is de kans dat hij zichzelf kwijt raakt en zichzelf uitput.
  • Des te beter zal zijn aanwezigheid de patiënt de ruimte geven om ook zichzelf te zijn, en zich gezien te voelen.
  • Denken, voelen én doen zijn alle drie instrumenten waarmee we onze zijnskwaliteit vormgeven, én waarmee we ons beschermen.
  • Pijn is een kostbare richtingaanwijzer naar essentiële verlangens. Zo zijn beschermings-reflexen kostbaar om die pijn te doseren zodat we overeind blijven.
Wetenschappelijk onderzoek heeft talloze malen laten zien dat professionaliteit van zorgverleners niet enkel afhangt van methoden, technieken en wetenschappelijke kennis. De kwaliteit van het contact blijkt maatgevend voor het resultaat. Professionele nabijheid tot jezelf is daarvoor de noodzakelijke voorwaarde.

Uitdaging voor de gezondheidszorg
Veel mensen raken in relationele onbalans door teveel te focussen op de wereld om hen heen of teveel op zichzelf. Dit veroorzaakt communicatiestoornissen. Dat kan leiden tot extra appèl op de zorg. Deze nascholing biedt zorgverleners meer mogelijkheden om aan dit belangrijk maatschappelijk appel tegemoet te komen. Maar ook zorgverleners zelf krijgen te maken met zoveel verwachtingen van buiten af, en de nieuwe trend van cliëntgerichtheid, dat de afstemming op henzelf ondergesneeuwd kan raken. Dat put hen op den duur uit. Deze nascholing helpt zorgverleners goed voor zichzelf te zorgen en daardoor zelf beschikbaar te blijven.

Distantie en nabijheid
Professionele distantie is nodig om te voor­komen dat je zó verwikkeld raakt met  de cliënt dat je professio­nele kennis, procedures en technieken niet deugdelijk meer kunt toepassen. In deze training leer je die distantie te verkleinen door de professionele nabijheid tot jezelf te verstevigen zodat werkdruk je minder van slag brengt en je je persoonlijker bij de cliënt kunt betrekken zonder verlies van je professionaliteit.

Voor Wie?
Voor zorgverleners die zelf met mensen werken en willen groeien in het inzetten van hun aanwezigheid in de dynamiek met hun patiënten. Dat kunnen bijvoorbeeld artsen zijn, specialisten, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegsters, GGZ-medewerkers.

Aanbod
  • We verzorgen een pilot van deze nascholing op zaterdag 26 juni, van 9.30 uur tot 16.30 uur in Werkhoven. De lunch, koffie en thee worden verzorgd. Kosten: € 75. Maximum aantal deelnemers: 8.
  • Wil je liever het thema “Professionele nabijheid” individueel verkennen, maak daarvoor dan een afspraak met een van onze trainers.

Trainers
Hij is haptonoom en bedrijfskundige. Zijn dagelijks werk bestaat uit het verzorgen van opleidingen voor coaches, therapeuten en trainers op het gebied van haptonomie en non-verbale communicatie. Daarnaast is hij executive (team) coach en management trainer.

 


Hij is o.a. gestalttherapeut, relatietherapeut, management-coach, ECP-therapeut en Master of Science "Innovatie zorg en welzijn”. Paul heeft een eigen praktijk “Op eigen koers” en beleidsadviseur in de zorg.Deze nascholing is een samenwerking van Academium en Op eigen koers.  

Meer informatie

Terug naar de inhoud